Vi kommer i samarrangemang göra en del konserter. Dessa marknadsförs och säljs oftast via Tixter. Datum kommer att meddelas här.